Brede school / IKC ontwikkeling

Samenwerken is de kracht tussen partners

Zelf heb ik mogen werken in een mooie Brede School in Nijmegen met diverse kern- en ketenpartners. Een intensieve samenwerking vanuit wederzijds respect en vertrouwen geeft extra ontwikkelkansen voor kinderen en gezinnen in een Brede School/IKC. Inzet van een diversiteit aan professionele experts en organisatieculturen geven kracht aan een organisatie.

Samen een aanbod ontwikkelen dat past bij de ontwikkelbehoefte van de school- en wijkpopulatie biedt kansen die onderwijs overstijgend zijn.

Samen is ook hier de basis voor succes! Maar alleen samen in 1 gebouw is niet toereikend. Het valt niet altijd mee om met elkaar de verbinding te maken die zo essentieel is voor de kwaliteit van het aanbod in de Brede School of IKC.

Samen roept ook allerlei vragen op ten aanzien van: visie/beleid (pedagogisch klimaat, ouder/schoolrelatie, management/ personeelsbeleid, zorgstructuur) maar ook ten aanzien van profilering van de school in de wijk of stad. Waar liggen kansen en waar beperkingen?Begeleiding & advies

  • Maken van verbinding met partners (kernpartners als kinderopvang en TSO en/of ketenpartners als culturele, sport- of wijk/stedelijke organisaties).
  • Creëren van bewustwording, draagvlak en verbinding bij medewerkers en ouders.
  • Zoeken naar kansen in de samenwerking.


Ik kan u adviseren t.a.v.:

  • gezamenlijke visie trajecten en gezamenlijk beleid.
  • de organisatiestructuur van de Brede School/IKC
  • Referentie
Peter Duker

Voormalig Clustermanager KION

Peter Duker

Als voormalig clustermanager van KION heb ik enkele jaren intensief met Karin mogen samenwerken. Samen is hierbij een sleutelwoord. Karin is zeer goed in staat om mensen en partijen bij elkaar te brengen. Hierbij houdt zij rekening met de belangen, achtergronden en visies van alle partijen. Met respect voor elkaar weet Karin verbindingen te leggen en een gezamenlijk belang voorop te stellen. Karin is gedreven, heeft oog voor kinderen en ouders en ook voor de teamleden. Zij biedt een luisterend oor, maar kan ook daadkrachtig orde op zaken stellen. Karin staat open voor vernieuwing en vernieuwde aanpak. Hierbij nooit de eigen visie uit het oog verliezende. Zij geeft iedereen de ruimte voor inspraak en eigen inbreng met bewaakt daarbij altijd de kaders en de doelen. Samen vooruit, samen werken aan samenwerken. Dat is een absolute kracht van haar. Een fijn, goed en plezierig persoon om mee samen te werken.