Diensten

Interimwerk primair onderwijs

Soms is het belangrijk om met een open blik en verstand van zaken te kijken naar een complexe situatie op een school voordat een keuze wordt gemaakt voor een nieuwe directeur. Ik kan als interim directeur in opdracht deze rol vervullen en de verbinding maken tussen schoolbestuur en de dagelijkse praktijk op een school.
Meer informatie »

Onderwijs aan kleuters

Ik word altijd heel blij van een klas vol met kleuters. Het spel, de beleving is een grote, wondere wereld. Dat maakt het werken met kleuters tot een heel speciale tak van sport binnen het basisonderwijs. Gelukkig komt er steeds meer erkenning voor de specifieke ontwikkelbehoefte van deze leeftijdsgroep.
Meer informatie »

Brede school / IKC ontwikkeling

Een samenwerking vanuit respect en vertrouwen geeft extra ontwikkelkansen voor gezinnen in een Brede School/IKC. Inzet van een diversiteit aan experts en organisatieculturen geven kracht aan een organisatie. Samen aanbod ontwikkelen dat past bij de behoefte van de school- en wijkpopulatie biedt onderwijsoverstijgende kansen.
Meer informatie »

School als interculturele ontmoetingsplek

De wereld van nu ziet er anders uit dan in mijn jeugd. Door ontwikkeling is onze nabije wereld groter en meer divers geworden. In wijken wonen gezinnen met verschillende cultuurachtergronden naast en bij elkaar. De kinderen ontmoeten elkaar op straat, op verenigingen en op school. Ze maken kennis met een diversiteit aan invloeden.
Meer informatie »

Ouder-schoolrelatie

Een alom gehoorde kreet: ”ouders zijn in de basisschool educatief partner”. Ik heb het liever over de ouder als samenwerkingspartner. Met de keuze voor een basisschool geven ouders u het vertrouwen om hun kind te begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling. In deze samenwerking zijn ouders en school, vanuit ieders taak en verantwoordelijkheid, aandeelhouder in dat proces.
Meer informatie »