Onderwijs aan kleuters

Samen kiezen voor kleuters

Ik word altijd heel blij van een klas vol met kleuters. Het spel, de beleving is een grote, wondere wereld. Dat maakt het werken met kleuters tot een heel speciale tak van sport binnen het basisonderwijs.

Gelukkig komt er steeds meer erkenning voor de specifieke ontwikkelbehoefte van deze leeftijdsgroep. Het brein van een kleuter ontwikkelt zich anders dan dat van een kind vanaf zo’n jaar of zes.

Het mag weer gezegd worden: voor deze leeftijdsgroep mogen/moeten andere keuzes gemaakt worden ten aanzien van aanbod en begeleiding. Voor veel leerkrachten van kleuters is dit een lastige opgave. Hoe verhoudt zich dit tot het opbrengstgericht werken? Verantwoorde inhoudelijke keuzes maken vraagt heel specifieke expertise. Dit heeft binnen het basisonderwijs en de opleidingen helaas lange tijd te weinig aandacht gekregen. Het maakt veel kleuterleerkrachten onzeker. Zoeken voortdurend naar beheersmatige registratie methoden om maar grip te kunnen houden op die complexe kleuterontwikkeling. Registratiemethoden die vaak een enorme administratieve last met zich meebrengen en niet daadwerkelijk iets toevoegen aan de kwaliteit van het onderwijs aan de kleuter. Hoe kun je ook anders kijken naar ontwikkeling van deze leeftijdsgroep?Begeleiding & advies

Ik ga samen met uw kleuterleerkrachten en internbegeleider op zoek naar:

  • De kwaliteit van het kleuteronderwijs op uw school.
  • De ondersteuningsbehoefte van uw kleuterleerkrachten.
  • Aanvullende kennis om de juiste inhoudelijke keuzes te kunnen maken.
  • De kansen en mogelijkheden binnen het kleuteronderwijs.
  • Verlaging van stress en werkdruk en vinden/behouden van werkplezier.


  • Referentie
Ria van Zeeland - van Schijndel

Specialist Jonge Kind

Ria van Zeeland - van Schijndel

De kracht van Karin zit in haar grote kennis van kleuters. Niet alleen over de neuropsychologische ontwikkeling maar minstens zo sterk is haar kennis over de dagelijkse praktijk van het werken met deze boeiende leeftijdsgroep. Karin kijkt en luistert écht naar kleuters. Ze ‘wandelt’ eerst oprecht nieuwsgierig met hen mee, duikt in wat de voorkeuren, behoeften zijn en pas dan zet ze nieuwe stappen. Als je op die manier aan onderwijs voor kleuters bouwt, kan het niet anders dan dat spelen en ontdekken daarvan de kenmerken zijn. Tegelijkertijd is de begeleiding voortdurend gericht op voortgang in de ontwikkeling van kinderen! Welbevinden is het hart maar niet het doel van onderwijs voor kleuters.
Precies deze benaderingswijze van het onderwijs aan kleuters laat Karin ook zien in haar begeleiding van leerkrachten: eerst meewandelen en in kaart brengen van behoeften en dan samen nieuwe stappen zetten. Met gezond verstand en met humor. Ik heb de samenwerking als heel prettig ervaren.