Ouder-schoolrelatie

Samenwerken met ouders

Een alom gehoorde kreet: "ouders zijn in de basisschool educatief partner". Ik heb het liever over de ouder als

samenwerkingspartner. Met de keuze voor een basisschool geven ouders u het vertrouwen om hun kind te begeleiden bij zijn/haar ontwikkeling. In deze samenwerking zijn ouders en school, vanuit ieders taak en verantwoordelijkheid, aandeelhouder in dat proces. Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Een goede ouder-schoolrelatie heeft een positieve werking op de ontwikkeling van het kind.

Allemaal waarheden, maar dit vertalen naar de dagelijkse praktijk van je school valt niet altijd mee. Wat mag je van elkaar verwachten en hoe maak je nu optimaal gebruik van ieders expertise? Hoe maak je de verbinding?

Kan de ouder- schoolrelatie op uw school een impuls gebruiken?Begeleiding & advies

Ik kan u adviseren en begeleiden ten aanzien van dit ontwikkeltraject. Daarbij werk ik vanuit een proces van gezamenlijke ontwikkeling. Ouders en team gaan samen aan de slag. Samen op weg naar een goede relatie tussen ouders en school om zo het verschil te maken voor kinderen.

We nemen in dit ontwikkeltraject tijd voor:

  • Analyse van de huidige situatie.
  • In kaart brengen van ouder- en schoolbehoefte.
  • Samen ontdekken van kansen.
  • Advisering ten aanzien van visie en beleidstrajecten om zo de relatie te borgen in uw organisatie.


  • Referentie
Irene Wanhill & Astrid Reinders

Ouderwijs

Irene Wanhill & Astrid Reinders

Als directeur van de Dukendonck heeft Karin laten zien hoe belangrijk ze de ouder-schoolrelatie vindt. We stonden samen met haar aan de wieg van Ouderwijs, een cursus waarin het begrip ouderbetrokkenheid handen en voeten krijgt. Het is niet voor elke ouder vanzelfsprekend om samenwerkingspartner te zijn. Karin heeft met deze cursus voor ouders ingezet op het informeren en het in eigen kracht komen van ouders. Hen de kennis, de vaardigheden en vooral het vertrouwen geven dat nodig is om een betrokken ouder, een samenwerkingspartner, te kunnen zijn. Zo kunnen school en ouders samen zorgen voor optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen.