School als interculturele ontmoetingsplek

Samen leren in diversiteit

De wereld van nu ziet er anders uit dan in mijn jeugd. Door ontwikkeling is onze nabije wereld groter en meer divers geworden. In wijken wonen gezinnen met verschillende cultuurachtergronden naast en bij elkaar. De kinderen ontmoeten elkaar op straat, op verenigingen en op school. Ze maken kennis met een diversiteit aan invloeden.

Ik heb het werken met kinderen uit verschillende culturen altijd ervaren als een meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Kennismaken met andere culturen en gewoonten geeft inzicht en maakt je wijzer. Het maakt je tolerant en respectvol naar ieder die “anders” is.

We leven in een tijd waar deze invloeden niet altijd als positief worden ervaren. Wereldnieuws, dreiging van geweld, zorgen voor onrust in de wereld van de volwassenen om ons heen.  Dit heeft direct invloed op het gedrag van onze kinderen. Het onderwijs in Nederland heeft er een taak bijgekregen: kinderen opvoeden in een interculturele schoolomgeving.

Dit vraagt speciale vaardigheden en kennis van de professionals. Gesprekken voeren met ouders uit onze westerse cultuur vraagt andere vaardigheden dan deze gesprekken voeren met ouders uit andere culturen. We willen graag samen met de ouders werken aan een optimale ontwikkeling van het kind, maar hoe doe je dat wanneer ouders een heel ander beeld hebben van onderwijs en de relatie met een school? Soms vraagt een situatie  ook om helder beleid en organisatie ten aanzien van ouderbetrokkenheid in de schoolomgeving.

Wat kan ik u bieden?Begeleiding & advies

  • In kaart brengen van de huidige situatie en de ondersteuningsvragen van leerkrachten, management en ouders t.a.v. interculturele situatie in de school/ groep.
  • Advisering t.a.v. van plan van aanpak.
  • Advies t.a.v. scholing aan leerkrachten m.b.t. culturele diversiteit.
  • Advisering t.a.v. ontwikkeling van multicultureel beleid op school.


  • Referentie
Ton Reijnen

Directeur-Bestuurder Stichting Sint-Christoffel

Ton Reijnen

Karin heeft als directeur veel aandacht voor acceptatie en respect voor verschillende culturen. Zij kan die diversiteit van mensen van positieve invloed laten zijn op de ontwikkeling van kinderen en gezinnen in de wijk. Hiermee maakt zij het verschil.