Profiel

Samen is een werk-woord

Ik ben Karin Jansen en woon in Nijmegen. Ik ben al jaren werkzaam in het basisonderwijs. Gestart in het kleuteronderwijs in de tijd dat “de kleuterschool” nog bestond. Vervolgens heb ik als leerkracht gewerkt met diverse leeftijdsgroepen op verschillende basisscholen. Ik heb mij ontwikkeld van leerkracht via het middenmanagement tot schoolleider. Ik ben werkzaam geweest binnen het Jenaplan- en Freinetonderwijs, maar ook op scholen met meer klassikale aanpak. Ik heb ervaring als directeur op een Brede school met een grote culturele en sociale diversiteit en een nauwe samenwerking met kern- en ketenpartners.

Mijn drijfveren: Werkzaam zijn in het onderwijs geeft ons een grote verantwoordelijkheid naar kinderen en ouders. Zij hebben recht op kwalitatief goed onderwijs op een plek waar zij zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen. Dat vraagt elke dag weer een grote inspanning van onderwijsmensen. Het vraagt kennis en vakmanschap, waarbij samen een belangrijk werkwoord is in de organisatie.
Samen werken is versterken, dat is mijn motto. Met kinderen, ouders en partners werken aan het gezamenlijk doel: de optimale ontwikkeling van het kind. In samen zit de kracht van ontwikkelen, leren, delen en leven. Samen staat voor de wijze waarop ik mijn werk als interim directeur en adviseur vorm en inhoud geef en ben hiermee ondersteunend aan onderwijsvragen van besturen en schoolteams.

Karin Jansen

Karin Jansen