Referenties

Referenties

Voormalig Clustermanager KION

Voormalig Clustermanager KION

Peter Duker

Als voormalig clustermanager van KION heb ik enkele jaren intensief met Karin mogen samenwerken. Samen is hierbij een sleutelwoord. Karin is zeer goed in staat om mensen en partijen bij elkaar te brengen. Hierbij houdt zij rekening met de belangen, achtergronden en visies van alle partijen. Met respect voor elkaar weet Karin verbindingen te leggen en een gezamenlijk belang voorop te stellen. Karin is gedreven, heeft oog voor kinderen en ouders en ook voor de teamleden. Zij biedt een luisterend oor, maar kan ook daadkrachtig orde op zaken stellen. Karin staat open voor vernieuwing en vernieuwde aanpak. Hierbij nooit de eigen visie uit het oog verliezende. Zij geeft iedereen de ruimte voor inspraak en eigen inbreng met bewaakt daarbij altijd de kaders en de doelen. Samen vooruit, samen werken aan samenwerken. Dat is een absolute kracht van haar. Een fijn, goed en plezierig persoon om mee samen te werken.

Directeur-Bestuurder Stichting Sint-Christoffel

Directeur-Bestuurder Stichting Sint-Christoffel

Ton Reijnen

Karin heeft als directeur veel aandacht voor acceptatie en respect voor verschillende culturen. Zij kan die diversiteit van mensen van positieve invloed laten zijn op de ontwikkeling van kinderen en gezinnen in de wijk. Hiermee maakt zij het verschil.

Ouderwijs

Ouderwijs

Irene Wanhill & Astrid Reinders

Als directeur van de Dukendonck heeft Karin laten zien hoe belangrijk ze de ouder-schoolrelatie vindt. We stonden samen met haar aan de wieg van Ouderwijs, een cursus waarin het begrip ouderbetrokkenheid handen en voeten krijgt. Het is niet voor elke ouder vanzelfsprekend om samenwerkingspartner te zijn. Karin heeft met deze cursus voor ouders ingezet op het informeren en het in eigen kracht komen van ouders. Hen de kennis, de vaardigheden en vooral het vertrouwen geven dat nodig is om een betrokken ouder, een samenwerkingspartner, te kunnen zijn. Zo kunnen school en ouders samen zorgen voor optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen.

Oud beleidsmedewerker Stichting Conexus

Oud beleidsmedewerker Stichting Conexus

Erik Thoonen

Vanuit mijn eerdere werk als beleidsmedewerker bij Conexus te Nijmegen heb ik Karin leren kennen als een doortastende en inhoudelijk deskundige leidinggevende, met een gezonde dosis humor. Haar manier van werken kenmerkt zich door ‘verbinding’. Verbinding van de competenties van de individuele medewerker met de gemeenschappelijke ambities. Verbinding tussen de organisatie en haar ‘stakeholders’ zoals ouders, gemeente en kinderopvang. Voor Karin geldt: niet apart, maar samen.

Specialist Jonge Kind

Specialist Jonge Kind

Ria van Zeeland - van Schijndel

De kracht van Karin zit in haar grote kennis van kleuters. Niet alleen over de neuropsychologische ontwikkeling maar minstens zo sterk is haar kennis over de dagelijkse praktijk van het werken met deze boeiende leeftijdsgroep. Karin kijkt en luistert écht naar kleuters. Ze ‘wandelt’ eerst oprecht nieuwsgierig met hen mee, duikt in wat de voorkeuren, behoeften zijn en pas dan zet ze nieuwe stappen. Als je op die manier aan onderwijs voor kleuters bouwt, kan het niet anders dan dat spelen en ontdekken daarvan de kenmerken zijn. Tegelijkertijd is de begeleiding voortdurend gericht op voortgang in de ontwikkeling van kinderen! Welbevinden is het hart maar niet het doel van onderwijs voor kleuters.
Precies deze benaderingswijze van het onderwijs aan kleuters laat Karin ook zien in haar begeleiding van leerkrachten: eerst meewandelen en in kaart brengen van behoeften en dan samen nieuwe stappen zetten. Met gezond verstand en met humor. Ik heb de samenwerking als heel prettig ervaren.